❤️❤️

Všetko pre Váš úspešný rozvoj


"O čo vlastne ide"?

Jedna z otázok, ktorú mám rada a ktorej osobné zodpovedanie každému, kto sa nad ňou naozaj zamyslí, veľa napovie.

"O čo dnes ide mne"?

Táto otázka nám pomáha posúvať sa, keď sme práve zaseknutí v témach, ktoré nás vyčerpávajú.

V princípe ide o to, aby sme sa dostali do toku svojej vlastnej energie.

Je to zodpovednosť, ktorú máme sami voči sebe.

Ak doprajeme sami sebe to, čo potrebujeme, môžeme byť tak užitoční aj pre svojích blízkych.

Často ide iba o to, zvládnuť rozpor medzi

"o čo ide mne"? 

 a

"o čo ide v kontexte (podnik, rodina...)"

Za každým našim prianím, našim cieľom a našim konaním je ukrytá základná potreba, niečo čo je pre nás osobne naozaj veľmi dôležité. Spravidla to nie sú potreby ako nezávislosť, moc alebo bohatstvo. Skôr ide o tie menšie, ako sú bezpečnosť a istota, autenticita/byť sám sebou, pokoj a naplnenie.

Jeden z najväčších problémov medzi ľuďmi, či už v súkromí alebo v práci je komunikácia. Komunikácia zameraná na seba, na JA - nie je komunikácia. Často chceme mať najskôr pravdu a až potom sa pozrieme na to o čo ide.

Deň čo deň strácame veľa energie, potenciálu a času práve NEkomunikáciou.

Ak zlepšíme komunikáciu,  zlepšíme svet okolo seba. 

Myslime na to čo máme radi. 

Dôverujme tomu, pretože v tom, čo máme radi, spočíva naše nadanie a v tom môžeme nájsť svoje šťastie. 

Kdekoľvek a v akejkoľvek situácii sa budeme nachádzať.  


      nadšenie - cieľavedomosť - úspech  


Vaše ambície posuniem k úspechu